Επιδότηση 100% έως 5.000 € για δημιουργία eshop (Β κύκλος)

eshop - ΕΣΠΑ 2021 - eλιανικό
ΕΣΠΑ 2021 - eshop

E-shop με το "e-λιανικο", έως 5000€

Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τη δημιουργία e-shop δημοσιεύθηκε Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021. Το υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανακοίνωσε τον οδηγό της δράσης «e-λιανικό».

Σύμφωνα με το πρόγραμμα θα επιδοτηθούν αιτήσεις με 5.000 € σε κάθε επιχείρηση με διακριτικό ΑΦΜ για απόκτηση εξοπλισμού πληροφορικής και την υλοποίηση άλλων ενεργειών (λογισμικό / υπηρεσίες) με σκοπό την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος.

Δικαιούχοι της Δράσης θα είναι οι μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου, διατηρούν φυσικό κατάστημα σε διακριτικό της οικίας τους χώρο ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ.

www.espa.gr

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις μεταξύ άλλων θα πρέπει να είναι και οι ακόλουθες:

 • Κύρια δραστηριότητα το ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ (ΚΑΔ 47), είτε ως κύρια δραστηριότητα στην έδρα ή στο υποκατάστημα της επιχείρησης, είτε ως δραστηριότητα με μεγαλύτερα έσοδα.
 • Να έχει ανασταλεί η λειτουργία στην έδρα ή στο υποκατάστημα της επιχείρησης για τουλάχιστον μία μέρα στο διάστημα από την τετάρτη 18 Μαρτίου 2020 και μετά.
 • Οι υφιστάμενες επιχειρήσεις να έχουν μείωση τουλάχιστον 20% στον κύκλο εργασιών τους κατά το 4ο τρίμηνο του έτους 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019.
 • Οι νεοσύστατες έχουν 100% μείωση στον κύκλο εργασιών.
  Να μην έχουν ενταχθεί ξανά στη Δράση «e-Λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» που προκηρύχθηκε με την Α.Π 981/138/Α2/12.02.21 Απόφαση.

Απαιτήσεις eshop

Οι απαραίτητες απαιτήσεις του eshop θα πρέπει να είναι μεταξύ άλλων οι ακόλουθες:

 • Τουλάχιστον δύο γλώσσες λειτουργίας.
 • Mobile friendly – mobile responsive ή dedicated mobile version (φιλικό προς τις κινητές συσκευές).
 • Ενσωματωμένα λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκης και ηλεκτρονικών πληρωμών.
 • Να διασφαλίζει την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία (ΑμΕΑ) για όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

 • Εξυπηρετητές / διακομιστές (server) για την φιλοξενία εφαρμογών – λογισμικού για την δημιουργία και λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος.
 • Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές (Desktop/Laptop).
 • Τεχνολογικός εξοπλισμός για την δημιουργία / αναβάθμιση και την λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος (π.χ. εξοπλισμός δικτύου, Bar code readers, εκτυπωτές κλπ.).
 • Υπηρεσίες σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop, θα λειτουργεί σε 2 γλώσσες καθώς και σε περιβάλλον κινητών συσκευών, mobile responsive ή dedicated mobile version και θα ενσωματώνει λειτουργίες παραγγελιοληψίας (καλάθι), αποθήκης (ποσότητα ειδών) και ασφαλών ηλεκτρονικών πληρωμών (redirect σε τραπεζικό περιβάλλον).
 • Ανάπτυξη / πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας.