4 πιο βασικά στοιχεία
κάθε ιστοσελίδας

Ελαχιστοποίησε το
Χρόνο Φορτώματος

Όλος ο κόσμος όταν πλοηγείτε στο ίντερνετ είναι βιαστικός. Δεν θα σπαταλήσει χρόνο σε μία ιστοσελίδα που καθυστερεί. Οπότε ο χρόνος φορτώματος πρέπει να είναι μεταξύ 2 και 4 δευτερολέπτων.

Σε μια έρευνα της Amazon αποδείχτηκε ότι κάθε 0.1 sec καθυστέρησης μειώνει 0.7% τις πωλήσεις.
Οπότε αναλογιστείτε τι συμβαίνει σε περιπτώσεις όπου η καθυστέρηση ξεπερνάει τα 10 δευτερόλεπτα. 

Μεγιστοποίησε τη
Σαφήνεια

Η κατασκευή και το περιεχόμενο της σελίδας σας πρέπει να υποδεικνύει γρήγορα και άμεσα τις υπηρεσίες/προϊόντα που παρέχει.

Φροντίστε:

  1. Δίπλα στο λογότυπο να βάλετε 2-3 λέξεις που περιγράφουν ξεκάθαρα τι παρέχει η ιστοσελίδα σας
  2. Να στοχεύσετε στο απλό, μη εξειδικευμένο χρήστη

Παρότρυνε με
Call To Actions

Τα CTA είναι οι παροτρύνσεις που δίνουμε στο χρήστη ώστε να κάνει αυτό που θέλουμε, π.χ. κουμπί που να αναφέρει “Αγόρασέ το τώρα”.
Ο κόσμος επηρεάζεται από τις οδηγίες που του δίνουμε.

Τι πρέπει να προσέξουμε:

  1. Ξεκάθαρα, εμφανή και μεγάλα CTA
  2. Να υπάρχουν σε κάθε σελίδα, έστω στο τέλος της
  3. Προσαρμοσμένα για κάθε είδος επιχείρησης

Διευκόλυνε το δρόμο προς τα CTA

Το website μας πρέπει να είναι εύκολο στη χρήση, και τα Call To Action να μπορούν να εκτελεστούν γρήγορα από το χρήστη. Μην δυσκολεύεις τη πορεία του προς τις μετατροπές.

Σημαντικά σημεία:

  1. Λίγα στοιχεία στις φόρμες (μόνο τα απαραίτητα)
  2. Γρήγορος και απλός τρόπος ολοκλήρωσης στόχου (π.χ. αγορά προϊόντος)